sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Tạ Văn Cừ
Giám Đốc
(0225) 3873.996 - 0934.605.097

Song chắn

Song chắn rác bằng gang cầu
Song chắn rác bằng gang cầu
Song chắn rác bằng gang xám
Song chắn rác bằng gang xám
Song chắn nước, chặn rác
Song chắn nước, chặn rác
Song chắn nước, chặn rác
Song chắn nước, chặn rác
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước
Song thoát nước

Gang Đúc

Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám
Đúc gang xám

Đúc Co Tê Gang

Cầu tê
Cầu tê
Tê gang
Tê gang
Cầu tê
Cầu tê
Cầu tê
Cầu tê

Phụ kiện tàu biển

Chân vịt dành cho tàu biển
Chân vịt dành cho tàu biển
Chân vịt dành cho tàu biển
Chân vịt dành cho tàu biển
Bơm tàu biển bằng inox
Bơm tàu biển bằng inox
Chân vịt dành cho tàu biển
Chân vịt dành cho tàu biển

Nắp gang

Nắp hố ga
Nắp hố ga
Nắp bể cáp gang cầu
Nắp bể cáp gang cầu
Nắp bể cáp gang cầu
Nắp bể cáp gang cầu
Nắp hố ga
Nắp hố ga

Rọ gang

Rọ bơm cứu hỏa
Rọ bơm cứu hỏa
Rọ bơm
Rọ bơm
Rọ hút
Rọ hút
Rọ bơm cứu hỏa
Rọ bơm cứu hỏa